Data Science

Iedereen wil met data science aan de slag. Met grote datasets en statistiek nieuwe inzichten verwerven om kosten te besparen, concurrentievoordeel te behalen of te innoveren – er zijn al prachtige casussen die hun waarde hebben bewezen, dus waarom zou je niet? Veel initiatieven op het gebied van data science stranden helaas door een gebrekkige voorbereiding. Ze kosten tijd, geld en leiden tot veel frustratie. Terwijl er misschien echt wel muziek in zit, als je het maar anders had aangepakt…

Een goede voorbereiding is het halve werk. Is het vraagstuk relevant en duidelijk geformuleerd? Welke besluiten kun je nemen op basis van de uitkomsten? Zijn die objectief? Is het meetbaar? Is er voldoende data beschikbaar, en van kwaliteit? Welke methoden en technieken kun je inzetten om de functionele en technische kwaliteit te beoordelen? Kun je de resultaten implementeren en evalueren?

Onze expertise

Ons stappenplan:

  • Lead consultants brengen de contouren van het vraagstuk met je in kaart en maken met jou een stappenplan met duidelijke go-nogo momenten.
  • Door het vraagstuk vanaf het begin samen met je data analisten te formuleren en het stappenplan te delen zorgen we ervoor dat alle betrokkenen met hun kennis optimaal kunnen bijdragen aan de uitvoering.
  • We toetsen de haalbaarheid van het plan stapsgewijs zodat de investering in capaciteit en tijd in lijn blijven met het budget.
  • Onze data analisten en scientists met ervaring in exploratieve data analyse en kennis van implementaties werken aan de statistische analyses en implementatie.
  • We zorgen voor transparantie en kennisoverdracht over de toegepaste methoden en helpen met het opzetten van een Plan-Do-Check-Act cyclus voor evaluatie en bijstelling van de methodiek.

Voordelen van het werken met VX Company

  • Lead consultants die organiseren en structureren en helder zijn over methode en haalbaarheid
  • We volgen een aanpak waarbij je medewerkers betrokken zijn en jij in control blijft
  • Expert analisten en scientists met actuele kennis van tooling en ervaring in het uitwerken van modellen
  • Transparantie en kennisoverdracht over de toegepaste methoden, in taal die iedereen kan begrijpen.

Meer weten over data science en onze aanpak?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Contact