Faciliteer Self Service BI

Waar de één al jaren overtuigd is van de mogelijkheden en toegevoegde waarde van business intelligence, opent een ander nog dagelijks Excel of Access. In principe niets mis mee. Toch liggen er gevaren op de loer die niet direct voor iedereen duidelijk zijn. In dit artikel duiken we daarom dieper in het belang van het faciliteren van Self Service BI voor jouw organisatie.

Het nut van Self Service BI

Self Service BI is een actueel en veelbesproken onderwerp binnen veel organisaties. Logisch, gezien recente ontwikkelingen. Organisaties gaan steeds meer data gedreven werken en willen beslissingen nemen op basis van actuele informatie. Dit helpt hen om tot betere inzichten, strategie en onderbouwd beleid te komen. Self Service BI maakt het mogelijk om als eindgebruiker zelf maatwerkrapportages samen te stellen, zonder de directe hulp van een ICT-afdeling in te moeten roepen.

De behoefte achter Self Service BI

Voordat we dieper inzoomen op de gevaren staan we eerst stil bij de behoefte achter het gebruik van Self Service BI. Op afdelingsniveau ontstaat steeds vaker de behoefte aan meer en verbeterde inzichten en analysemogelijkheden. En op bedrijfsniveau wil men graag goed en betrouwbaar kunnen consolideren. Door onafhankelijk van de ICT-afdeling grote hoeveelheden gegevens te kunnen analyseren en presenteren in de gewenste vorm, is de eindgebruiker sneller in staat om met de uitkomsten besluiten te nemen en daarnaar te handelen. Een win-win situatie, zou je denken.

Self Service BI en de gevolgen als we het ongecontroleerd laten ontstaan

In veel gevallen krijgt Self Service BI hierdoor her en der al gestalte in allerlei diverse vormen. Maar als Self Service BI niet op een passende manier wordt ondersteund door de ICT-afdeling, zullen er in de loop der tijd steeds meer initiatieven tot stand komen vanuit de afdelingen zelf. Het gevaar bestaat dat dit uitmondt in een:

  • wildgroei aan rapportages, waarin meerdere versies van ‘dezelfde’ informatie de ronde doen met mogelijk andere uitkomsten;
  • situatie waarbij de ICT-afdeling niet weet welke rapportages en dashboards er ‘leven’ binnen de organisatie. Er is geen grip meer op wie, hoe, waar en wanneer de informatie is gegenereerd, gedistribueerd en mogelijk zelfs buiten de organisatie al inzichtelijk is;
  • situatie waarbij de uitkomsten en inzichten binnen de rapportages niet reproduceerbaar zijn, zodra de gebruikte data of auteurs van de rapportage niet meer beschikbaar zijn;
  • onbeheerde vorm van Self Service BI, waar uiteindelijk de ICT-afdeling alsnog veel tijd en energie in moet om achteraf te waarborgen dat data en rapportages kloppen;
  • onbetrouwbare uitkomsten. Bij onvoldoende kennis van het Self Service BI product is een interne of externe basiscursus absoluut noodzaak. Hoe signaleer je anders of een meetwaarde zich nog goed gedraagt in alle situaties?

Samenwerking met de ICT-afdeling

Betekenen deze gevolgen dan een no go voor Self Service BI? Wat ons betreft niet. Self Service BI is absoluut een positieve ontwikkeling, maar het gebruik van data brengt altijd risico’s met zich mee die je goed wilt kunnen beheersen. Om dat te realiseren is het belangrijk grip te krijgen en een vorm van Self Service BI te implementeren die voor zowel eindgebruiker als ICT-afdeling positief uitwerkt. Als je het niet faciliteert of begeleidt, sluipt het jouw organisatie in met bovengenoemde gevaren. Durf je daar op te wachten?

Wees wijs en start bewust. In ons volgende artikel vertellen we je graag meer over de juiste aanpak en invoering van Self Service BI in jouw organisatie. Heb je in de tussentijd vragen of een opmerking die je met ons wilt delen? Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

Meer weten over Self Service BI?

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Contact